Untitled-3

تمدید کارت شناسایی

 

  نظر به اینکه تاریخ اعتبار کارت های شناسایی بعضی از وکلای محترم تمام شده است ،امکان تمدید کارت

  از طریق سایت مرکزwww.23055.ir برقرار شده است  .

 

قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمائید :

 

-         در صورت تغییر هر یک از مشخصاتی که نمایش داده خواهد شد ،می توانید مشخصات جدید را وارد نمایید.

 

-         در صورت تمایل می توانید عکس نمایش داده شد را تغییر دهید .

 

-         مبلغ 35000 ریال به شماره حساب سیبا 0105497656005 نزد بانک ملی (قابل واریز در کلیه شعب بانک

ملی) واریز نموده و شماره و تاریخ فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید،

ضمنا ارائه اصل فیش و کارت فعلی در زمان دریافت کارت تمدید اعتبار شده الزامی است .

-         حداقل دو هفته بعد از زمان ثبت نام می توانید با کلیک بر روی گزینه پیگیری کارت در سایت مرکز

     و وارد نمودن کد ملی ،مراحل صدور کارت خود را پیگیری نمایید.


 

برگرفته از وب سایت مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه 92/11/14